Werkwijze

Tijdens de kennismaking (telefonisch -per email- mondeling) komen we er meestal al uit of Attent iets voor u te bieden heeft en zo ja wat en tegen welke prijs.

Het streven is om de trajecten zo kort en overzichtelijk mogelijk te houden met accent op thuis aan de slag met inzichten en oefeningen. Soms verdient een langer traject de voorkeur. Dit geldt bijvoorbeeld bij meer complexe problematiek zoals rond burnout en ADHD vaak het geval is. Dit geldt ook bij problematiek waarbij een neurofeedbacktraject de voorkeur verdient.

Als leidraad geldt een topcoachtraject van 5 sessies in 3 maanden

Het topcoachprogramma is een psychologische aanpak, die goed onderbouwd is vanuit verschillende disciplines (naast de psychologie de onderwijskunde, sportpsychologie, coaching, aandachttraining (mindfulness, geheugentraining, ki-kracht). Daarbij geldt dat we ons focussen op het gewoontegedrag dat je het meest dwars zit en op wat je nodig hebt om in je kracht te zitten. Daarbij stellen we enkele duidelijke en haalbare doelen. Gedragsveranderingen vragen aandacht, motivatie en energie. Daarom werken teveel goede voornemens begin januari niet. Dat is vaak veel te veel. Het je eigen maken van nieuw gedrag vraagt om regelmatig bewust trainen van het nieuwe gedrag. Dan maak je je dit eigen en wordt het een nieuw gewoontepatroon, dat jou en jouw leven beter ondersteunt. Je leert jezelf hierin te coachen. En…als je de ervaring hebt dat je daadwerkelijk veranderd bent na die 3 maanden, kan je jezelf ook coachen op andere doelen. Lees verder over het topcoachtraject en kijk op de site 4FR-topcoach

Soms is een cogmedwerkgeheugentraining een goede optie of een neurofeedbacktraject al dan niet gecombineerd met biofeedback

Het hangt van de problematiek af en de haalbaarheid in tijd en investering. Het is ook mogelijk om eerst bijvoorbeeld te kiezen voor een cogmedwerkgeheugentraining en afhankelijk van de resultaten daarvan te kiezen voor wel of geen vervolgtraject. Een combinatietraject behoort ook tot de mogelijkheden.