Topcoachtraject

Een topcoachtraject in 5 sessies gedurende 3 maanden.

We hebben het topcoachtraject in de loop van de tijd (vanaf 1995) ontwikkeld en steviger gemaakt. Deze aanpak is in feite een psychologisch begeleidingstraject waarbij het accent ligt op intrainen van nieuw gedrag en jezelf daar stevig in leren coachen. De aanpak is gestoeld op pedagogische en psychologische principes aangevuld met inzichten uit de onderwijskunde, de sportpsychologie en aandachttraining (ki-kracht, mindfulness, meditatie). Het is geschikt voor mensen die voldoende motivatie en tijd hebben om zich hier drie maanden voor in te zetten. Het is niet geschikt voor mensen  die gebaat zijn bij langdurige of specialistische therapie.

Van belang in elk psychologisch begeleidingstraject zijn twee inzichten:

  1. Wat speelt er NU bij de persoon zelf en in zijn of haar unieke omstandigheden en hoe is de wisselwerking daartussen. Hoe worden de klachten in stand gehouden, wat zijn de valkuilen?
  2. Hoe functioneert de persoon als zij of hij in zijn of haar kracht zit en wat is nodig om dit te versterken? Wij zeggen: hoe ziet het Powerprofiel er uit?

prismamodel_attentcgn

PRISMAMODEL

Om dit goed en volledig in kaart te brengen hebben we in 1995 al het PRISMAMODEL ontwikkeld.  Het is een model met 10 belangrijke kanten. Het model heeft zijn kracht bewezen tijdens vele workshops en  in zeer vele individuele trajecten. De reacties zijn enthousiast vooral omdat nu inzichtelijk wordt hoe niet een oorzaak werkt, maar alles bij elkaar. De knoop wordt ontward. (Benieuwd? Lees verder over het prismamodel)

En dan is er vervolgens de hamvraag: hoe krijg je de knop om, hoe kom je steeds beter in je kracht?

TOPCOACH

Hier komt de TOPCOACH in beeld. De topcoach is kant 1 van het PRISMAMODEL.

topcoach_attentcgn

Het is een symbool van ons vermogen om overzicht te houden, bewuste keuzen te maken en onszelf aan te sturen en aan te moedigen. Nieuw gedrag intrainen dat ingaat tegen vertrouwde patronen  vraagt  om volharding en serieus ervoor gaan. Dit is niet eenvoudig. Je kunt het vergelijken met topsport en dat vraagt om een topcoach. Trajecten mislukken omdat er te weinig energie en motivatie in geinvesteerd wordt. Deskundige hulp van buitenaf is in deze periode van groot belang. We symboliseren de topcoach als ‘de coach met de pet en toeter, die precies de juiste aanmoedigingen in je hoofd en hart laat klinken. Hij of zij is erop uit om je regelmatig in een gezonde en positieve toestand te brengen, die wij de 4Fen noemen: Focus (doelbewust in het hier en nu), Feeling (met een positieve instelling), Fitness (met energie), waardoor Flow (lekker en daadkrachtig bezig zijn) kan ontstaan. Zo word je ‘4FR – for ever– een topcoach voor jezelf’.

In een goede gemoedstoestand komen kan je op allerlei manieren trainen. Een effectieve manier is gebruik te maken van bewegingen uit de yoga en tai chi gecombineerd met krachtige affirmaties. Als deze manier bij u past, kijk naar de instructiefilm van Diane Manuhuwa.

HET TRAJECT

We hebben de ervaring dat een periode van 3 maand intensief ervoor gaan noodzakelijk is om nieuw gedrag zo in te laten slijten in het brein, dat het niet meer kunstmatig, maar als eigen voelt.  In de eerste fase zijn meer ondersteunende sessies nodig en geleidelijk aan met meer tussenpozen. In totaal zijn in elk geval 5 sessies noodzakelijk om een goede basis te leggen waarop de client zelf voort kan bouwen. Belangrijkste onderdelen van het topcoachtraject zijn

  • de bewustwording van hoe het werkt bij jou, wat zijn je valkuilen en wanneer zit je in je kracht?
  • inzichten toepassen waardoor je goed gefocust en met meer energie aan de slag gaat met je eigen doelen.
  • regelmatig korte oefeningen doen waardoor je goed in je kracht zit
  • een steeds betere topcoach voor jezelf leren zijn