Tarieven

Tarieven 

Kennismakingsgesprek (20 – 30 min, telefonisch, per email of in de praktijk) : kosteloos en vrijblijvend

Consult (50 minuten gesprek en verslag) € 70,-

Topcoachtraject (5 consulten) €350,-

Langere consulten inclusief biofeedback op maat zijn een goede optie, dan gelden andere tarieven.

Werkgeheugentraining COGMED: totale kosten vanaf € 660,-  bestaande uit 2 delen:

1. Cogmedlicentie: bestaat uit: 25 trainingen in 5 week + optie extra week + optie 100 korte trainingen in 50 week  kosten:    € 360,-
2. Cogmed begeleiding  bestaat uit diverse onderdelen, zoals intake, startsessie, internet of telefonische contacten en face-to- facecontacten. In totaal bedragen de kosten (vanaf) € 300,- Het traject is  op maat, en daarmee ook het uiteindelijke kostenplaatje.

Tijdens de begeleiding worden handvatten aangereikt om ook op andere manieren thuis, tijdens huiswerk maken en op school de concentratie en motivatie optimaal in te zetten.

Vergoedingen

Er zijn geen vergoedingen mogelijk via verzekeringen of gemeenten. (voordeel kan zijn dat er geen verwijsbrief nodig is en geen diagnose gesteld hoeft te worden)

Werkgevers zijn regelmatig bereid (een deel van) het traject te vergoeden. Vooral als het om werkgerelateerde problemen gaat. Door mijn professionele achtergrond als arbeid- en gezondheidspsycholoog heb ik veel kennis en ervaring met deze problematiek.