Over Dity van Wijk

Ik ben al ruim 40 jaar aan het studeren over de mens. En ben nog steeds niet uitgekeken op ons, menselijke wezens.

DityvanWijk_Attent-cgn_Deventer_psycholoog

Dity van Wijk

Na mijn studie pedagogiek/onderwijskunde heb ik mij later naast mijn docentschap aan de Open Universiteit bijgeschoold tot gezondheidspsycholoog. Vervolgens heb ik de registraties NIP neurofeedbackpsycholoog en arbeid- en gezondheidspsycholoog behaald (en ingezet van 2004 – 2014), en daarnaast EMDR  en cogmedcoach.

In 1995 ben ik een eigen praktijk gestart met de naam PRISMA Stressmanagement samen met mijn dochter/collega Diane Manuhuwa.

Samen ontwikkelden we een model, het prismamodel voor stressmanagement en coachen van jezelf. Dit is een model dat een uitgebreide paraplu biedt voor belangrijke kanten van het lichamelijk en geestelijk welzijn van de mens. We ontwikkelden workshops en trainingen.  Ze werden door honderden mensen in het hele land bezocht, met veel enthousiaste reacties. We pasten de aanpak ook toe op StudiestressVrouw en Werkstress, etc. en deden onderzoek naar de effectiviteit ervan. In die periode heb ik via een arbodienst veel medewerkers in het ziekenhuis en in het onderwijs begeleid met burnout- en andere klachten.
Diane schoolde zich inmiddels ook bij als psycholoog na haar afstuderen als toegepast onderwijskundige en naast haar andere werkkringen.
Inmiddels breidden we onze kennis verder uit naar het functioneren van het brein en vooral naar de mogelijkheden om hier positief invloed op uit te oefenen

In 2004 veranderden we PRISMA in Attent Centrum voor Gezondheidspsychologie en Neurofeedback te Deventer. Van 2004 tot 2014 hebben we zeer vele kinderen, jongeren en volwassenen begeleid met concentratieproblemen, angsten, depressies, ADHD etc. Sinds juli 2014 heeft Diane, inmiddels Kinder- en Jeugdpsycholoog (registratie NIP), haar eigen praktijk Optimus. En momenteel is zij werkzaam als docent aan Hogeschool Saxion en is gestopt met haar praktijk.

In 2012 ben ik na ruim 40 jaar gestopt met mijn geweldige baan als docent psychologie aan de Open Universiteit.

In mijn praktijk richt ik me nu vooral  op  het ontwikkelen en geven van de 4FR-topcoachtraining  bij leren leren, bij de werkgeheugentraining en voor blijvende gedragsverandering. Het versterken van het zelfvertrouwen en van het vermogen om jezelf effectief te begeleiden staan hierbij centraal.
Mijn inspiratie haal ik naast studie van actuele ontwikkelingen in en rond het vakgebied vooral uit mijn persoonlijke ervaring in het werken met cliënten en met mijzelf 🙂 . We zoeken steeds naar die inzichten en handvatten die in het dagelijks leven goed in te passen zijn en ook echt werken.

In het schooljaar 2015-2016 werd onder begeleiding van Diane (vanuit Pearson) een cogmedtraining gegeven aan ongeveer 100 leerlingen van een basisschool in Deventer. Er wordt tevens uitgebreid onderzoek gedaan naar de resultaten. Mijn bijdrage in dit project bestond uit het geven van coaching aan begeleiders en de kinderen zelf. Hierbij maken we onder meer gebruik van de principes uit de topcoach-training. Ook hier hebben we weer veel van geleerd: vooral hoe belangrijk herhaling op positieve coachende toon door de volwassenen is voor de kinderen. Zo leren zij zichzelf aan te moedigen om door te zetten en zichzelf in een krachtige houding te zetten. Ditzelfde geldt natuurlijk voor de ouders en de leerkrachten (en de overige begeleiders).

Voor wat de neurofeedback betreft heb ik ervoor gekozen om geen langdurige neurofeedbacktrajecten op basis van QEEG onderzoek meer aan te bieden. Wel zet ik het instrument nog regelmatig in bij korte trajecten, maar dan met de PIR en eventueel ILF-neurofeedbacktraining.