Opknappen van burnout en stress

Burnout, overspannenheid en chronisch gestrest zijn zijn meestal het gevolg van een combinatie van een optelsom van stressfactoren, een stressgevoelige aanleg en de manier waarop je met stress en problemen omgaat.

Burnout_Attent-cgn_DeventerStressvolle omstandigheden alleen al kunnen iemand ziek maken. Deze worden soms onderschat, ook door psychologen. Dan wordt de oorzaak eenzijdig bij het individu gelegd: als jij er anders tegenaan kijkt dan wordt alles beter. De werkelijkheid ligt genuanceerder. Het zijn vaak juist sterke en verantwoordelijke mensen die  lang doorploeteren in een ongezonde situatie, tot ze  zelf helemaal opgebrand raken . De omstandigheden liggen op het werk, studie en vaak spelen er ook nog verzarende privé omstandigheden mee,zoals

  • werkstress: ontslag(dreiging), reorganisaties, je niet op je plek voelen op je werk, verstoorde arbeidsverhoudingen
  • studiestress: een verkeerde keuze gedaan, een chaotische opleiding,
  • privéredenen: financiele zorgen, ziekten van dierbaren, relatieproblemen,
  • zelfs positieve veranderingen zoals verhuizingen of verandering van baan kan stress geven.
  • traumatische ervaringen

De aanpak van burnout is dan ook sterk op maat toegesneden:

We bekijken eerst aan de hand van de 10 kanten van het prismamodel hoe de stressfactoren, je aanleg en de manier waarop je ermee omgaat geleid hebben tot de burnout en deze mogelijk nog in stand houden.

Vervolgens stellen we een plan op met stappen en oefeningen om de negatieve cirkel te doorbreken.

De volgende onderdelen horen meestal bij het plan van aanpak. Soms kunnen deze in een kort topcoachtraject gerealiseerd worden, soms is een langer traject noodzakelijk. Werkgevers zijn regelmatig bereid hierin te investeren, zeker als het om werkstressgerelateerde klachten gaat.

  • Omgaan met stress en aandacht brengen in het hier en nu: jezelf leren ontprikkelen en jezelf in een positieve gefocuste toestand brengen gericht op het hier en nu.  Aandachttraining, mindfulness, ki-kracht, en biofeedback vormen hier mogelijke onderdelen van. Soms is een traumatherapie met emdr van belang om traumatische ervaringen te verwerken.
  • De conflicten en stressfactoren aanpakken. Ik heb veel ervaring met stress op het werk en in de studie. Gesprekken met bedrijfsartsen, leidinggevenden, studiementoren kunnen soms heel verhelderend zijn. Deze gesprekken bereiden we goed voor en in sommige situaties kom ik op verzoek van de client mee.
  • Nieuwe vaardigheden trainen. Veel stress ontstaat door onvoldoende inzicht en vaardigheid op een bepaald terrein. Hierdoor ontstaan onzekerheid, faalangst, weerstand en een niet effectieve aanpak. Dit kan zijn rond problemen aanpakken in het algemeen, maar ook bv omgaan met plannen en uitvoeren, assertief gedrag, en ook inhoudelijke vaardigheden als bepaalde digitale vaardigheden of boekhouden, etc.
  • In diepere zin is je zelfbeeld van belang: welke verwachtingen heb je ten aanzien van jezelf en anderen? In hoeverre leef je volgens je eigen waarden en wensen? Hier kunnen diepe bronnen van conflict zitten.

Als er lichamelijk en mentaal sprake is van veel uitputting kan een traject met breintraining en/of fitness en biofeedback een belangrijke aanvulling zijn.

Hieronder een oefening om in een paar minuten te leren je geest leeg te maken en je zenuwstelsel te ontprikkelen.