Identiteitscrisis en levensvragen

identiteitscrisisPeriodes van verwarring en besluiteloosheid beteken vaak dat er identiteitskwesties spelen. In verschillende levensfasen komt dit sterker voor dan in andere.
Bij jongvolwassenen van 20 – 27 jaar komt het regelmatig voor rond kwesties als studiekeuze, partnerkeuze of leefstijl: voorbeeld:  een student ligt hele dagen op bed, het lijkt een depressie, maar een behandeling voor depressie heeft te weinig effect en medicatie werkt ook al niet.  Of een andere student is vooral aan het gamen en verwaarloost zijn studie en relaties.
Dan de dertigersdilemma’s en  later de midlifecrisis en de eenzaamheid van gepensioneerden. In diepere zin spelen identiteitsvragen een hoofdrol: wie ben ik, wat verwacht ik van mijn leven en wat maak ik er van?
Ook dan helpt het prismamodel om de situatie en de persoon aan alle kanten te analyseren en in kaart te brengen wat goed gaat, wat positieve energie geeft en op welke terreinen nader onderzoek wenselijk is. Welke (voorlopige) keuzen geven welke resultaten?

Een speciaal thema in het traject is het omgaan met keuzedilemma’s, dat is een kunst op zich.

Juist door breed te kijken en samen stap voor stap op weg te gaan worden diepere kwesties verhelderd en komt er weer ruimte voor groei en nieuwe perspectieven.
Ook dan kan een training van de focus soms van belang zijn om de mentale fitheid te verbeteren en met meer energie klussen op te pakken.

Centrale vraag en vaardigheid is: Hoe coach ik mijzelf zo dat ik mijzelf goed leer kennen en mijn identiteit versterk. Dan voel ik me als een rots in de branding, voor mijzelf en voor anderen.