Cogmed werkgeheugentraining

Cogmed Werkgeheugentraining is een trainingsprogramma dat ontworpen is met als doel het werkgeheugen en  daarmee ook de concentratie te verbeteren.
Uit onderzoek blijkt dat er bij 80% van de deelnemers na deze training een aanzienlijke  verbetering heeft plaatsgevonden met betrekking tot het vermogen zich te concentreren en problemen op te lossen.
Deze training is bewezen effectief gebleken bij kinderen met ADHD (met en zonder medicatie), herstel na een  chemokuur,  en in het algemeen  bij problemen met concentreren en werkgeheugen.

Voor wie geschikt

Cogmed Werkgeheugentraining is ontwikkeld voor kinderen en volwassenen die problemen ondervinden met hun werkgeheugen. De oorzaak kan aanleg zijn, leeftijd of omstandigheden. Het is bekend dat het werkgeheugen minder goed functioneert naarmate we ouder worden. Het werkgeheugen is het vermogen om informatie in je hersenen op te slaan voor een korte periode en deze tegelijk te bewerken.  Met een onvoldoende functionerend werkgeheugen is het moeilijk om geconcentreerd  te blijven, afleidingen te negeren, vooruit te plannen, instructies te onthouden en problemen op te lossen. In het dagelijks leven wordt veel gevraagd van het werkgeheugen, zoals gewoonweg op tijd beginnen met een taak, je concentreren op  een handeling en onthouden wat er daarna moet gebeuren. Als je regelmatig ergens komt in huis en je afvraagt wat je er ook al weer wilt doen, dan is het mogelijk dat het werkgeheugen minder goed werkt.

Meestal wordt het ervaren als een concentratieprobleem, maar de impact van een niet goed functionerend werkgeheugen is veel meer dan dat.

Uit onderzoek blijkt zelfs dat de sterkte van het werkgeheugen een grotere  voorspeller is voor schoolse prestaties (vooral rekenen en lezen op jonge leeftijd en studeerprestaties op volwassen leeftijd) dan intelligentie! 

Maar minder bekend nog is dat een minder goed werkgeheugen ook invloed heeft op het psychisch welbevinden, zoals een prettige stemming, motivatie om dingen te ondernemen en dat ook te doen.
En de laatste tijd laat onderzoek zien dat werkgeheugenproblemen ook een rol spelen bij impulsief handelen en verslavingen. Trainen van het werkgeheugen helpt om je beter te focussen, afleidingen te negeren en dus datgene te doen waar je wel voor kiest. En zoals reeds genoemd om op oudere leeftijd mentaal fit te blijven kan een werkgeheugentraining een goede manier zijn om ‘het brein eens een boost te geven’.

Cogmed Werkgeheugentraining heeft verschillende trainingen ontworpen voor jonge kinderen (JM, 4-7 jaar), kinderen en tieners (RM >7 jaar) en volwassenen (QM).
Bij Attent kunnen kinderen vanaf 7 jaar, jongeren en volwassenen terecht. In het geval van kinderen worden de ouders gecoacht om thuis hun kinderen goed te coachen bij de cogmed-training. en natuurlijk wordt ook het kind zelf hierbij betrokken.

Wat houdt een Cogmed werkgeheugentraining in?

Een Cogmedt werkgeheugenraining bestaat uit een intensief trainingsprogramma dat de deelnemer (grotendeels) zelf thuis achter de computer uitvoert. De training bestaat uit 25 trainingen gedurende vijf opeenvolgende weken. Het hele programma wordt ingebed in een coachingstraject door de psycholoog die hiervoor opgeleid is. Bij Attent maken we bovendien gebruik van de meest actuele informatie om jezelf te coachen bij leren en trainen (zie 4fr-topcoach.nl ).

Meer informatie

Voor meer informatie over de Cogmed en de wetenschappelijke research verwijzen we u naar www.cogmed.nl   en www.cogmed.com . U kunt een demoversie testen via www.mycogmed.com onder de login staat de link naar de probeerversie.